Hva er speiding?

Hva er speiding?

Speiding er friluftsliv året rundt og opplevelser sammen med andre. Speiding er samarbeid om oppgaver, og speiding er vennskap som oppstår og utvikles underveis - også på tvers av landegrenser. For speiding foregår over hele verden og er en internasjonal, ideell bevegelse med ca. 38 millioner medlemmer i mer enn 150 land. Speiding handler om å engasjere seg for andre enn seg selv, både for dem du har rundt deg og for mennesker du ikke kjenner.
Det er ikke lett med få ord å fortelle hva speiding er.


Å vokne opp en lys sommernatt sammen med gode venner midt i skogen, se tåken ligger fremdeles over vannet og oppdage en elg står ute i vannet og drikker.
 
Få venner fra hele verden på leir som man senere har kontakt med på facebook.
 
Gå på overnattingstur med jevnaldrende uten en voksen leder tilstede, og komme hjem til avtalt tid!
 
Lage en båt av presening og tørt gress, og padle over til den andre siden.

Alt dette er speiding! At vi i tillegg utdanner ledere fra 10 års alder, og jobber med å utvikle selvstendighet og ansvarsbevissthet hos barn, unge og voksne er det kanskje ikke så mange som tenker på i det daglige. Her skal vi prøve å fortelle litt om hva speiding er utover opplevelser og det man ser utenfra.

Norges speiderforbunds visjon er "å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven".

Som speider lover man etter beste evne å etterleve de idealer vi har, mer enn det kan ingen love! I speideren prøver vi å slippe medlemme til, de skal utvikle seg og det er jobb de må gjøre selv - men vi kan vise vei! Det er lite instruksjon, og mer læring gjennom erfaring i trygge rammer.

I vedleggene nedenfor tar vi for oss hva speidingens idègrunnlag er, hva speidermetoden innebærer og svarer på noen ofte stilte spørsmål.

Informasjon - hva er speiding
Informasjon - Speidermetoden
Informasjon - FAQ

Hvis du vil være med som leder så tilbyr både krets og Speiderforbundet lederutdanning, se mer her . Alle ledere skal også fremlegge politiattest . Det spiller ingen rolle om du har 20 års erfaring som speider eller om du er helt "grønn", vi har plass til alle som ønsker å bidra litt eller mye!

Her er NSF's brosjyre om hva det vil si å være speiderleder .

Eventyrene er det ute...