St. Georgs Gildene

St. Georgs Gildene

St. Georgs Gildene er en organisasjon for voksne både med og uten speiderbakgrunn, og er en del at et internasjonalt fellesskap som bygger på de samme verdiene som speiderbevegelsen.

Målsettingen er å arbeide for speidersaken lokalt, nasjonalt og internasjonalt. St. Georgs Gildene er også et tilbud til aktive speiderledere. Det finnes lokale Gilder over hele landet, Romerike har et eget Gilde de også.

Det er St.Georgs Gildene som driver Norsk Speidermuseum sammen med speiderforbundene.


Fra Øystein Sundes "Hummerteiner og Krabbefelt"

"Nei, takke meg til med en skikkelig speider
som holder seg unna alle riksveier,
og tramper til fots til fjells
i Baden-Powells ånd.
Og kanskje du ikke har hørt det før
at gamle speidere aldri dør,
de bare lukter sånn"