Satser på grønn speiding

Satser på grønn speiding

På den internasjonale miljødagen 5. juni 2012 lanserte Norges speiderforbund et nytt opplegg som skal fremme miljøvennlige rutiner på alle nivåer i organisasjonen. Satsingen har fått navnet Grønn speiding. 


Grønn speiding består av et nytt aktualitetsprosjekt for speidere, «Grønn speider», og er en intern sertifiseringsordning for grupper og kretser/korps, basert på grønne sjekklister som
 er spesielt tilpasset speiderarbeid. Bakgrunnen for Grønn speiding er et samarbeid mellom Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speidere, hvor begge organisasjonene jobber for

å bli mer miljøvennlige, og utveksler erfaringer og ekspertise underveis.

Grønne sjekklister for kretser og korps er klare, og vil i løpet av høsten være tilgjengelige som hefte med tips og veiled- ninger. Tilsvarende sjekklister for grupper er under utvikling. «Grønn speider» er et fast aktualitetsprosjekt og prosjekt- merke for speidere i tropp. Det betyr at speidere vil kunne

jobbe med dette prosjektet over flere år, for eksempel hvis de ønsker å oppnå speidersjefens topputmerkelse. Som en del av prosjektet skal speidere ta et av de eksisterende fordypningsmerkene om miljø, og engasjere seg i miljø- spørsmål i lokalmiljøet eller i egen speidergruppe.

En annen spennende del av Grønn speiding er den nye websiden gronnspeider.no , hvor alle speidere uavhengig av alder kan avgi et miljøløfte og forplikte seg til å redusere sine daglige CO2-utslipp gjennom enkle tiltak, som å slukke lyset og sykle eller gå istedenfor å kjøre bil. KFUK-KFUM-speiderne har allerede kommet ganske langt med sine utslippskutt, så nå er det opp til våre speidere å ta opp kampen! 

Satser på grønn Speiding