Ledertrening!

Ledertrening!

Vil du bli leder? Norges Speiderforbund har et godt utdanningstilbud for deg, det spiller ingen rolle om du har speiderbakgrunn eller er helt "grønn". Som leder får du også tilbud om å være med andre spennende aktiviteter , som fjellleder kurs og turleder kano for å nevne noe.

Hva innebærer ledertreningen i Norges speiderforbund?
Norges speiderforbund tilbyr sine ledere en rekke med kurs innen ledelse, veiledning, speiderprogram og -prinsipper, sikkerhet, friluftsliv og praktiske ferdigheter. Ledertreningen består av flere moduler, hvorav noen er obligatoriske, mens andre er valgfrie


Trinn-0

Etter ledersamtalen og intro-kurset er du godkjent leder I Norges Speiderforbund og kan være hjelpeleder i en enhet. Det kreves ingen forhåndskunnskaper som speider, det viktigste er å være interessert i å bidra. De mer erfarne lederne tar seg av det rent “Speider-tekniske”, og du får raskt tak på ting uansett! Alle har noe å bidra med, om det er håndtverk eller overnatting ute!

Trinn-1 “Jeg er Beredt”

Trinn 1 bør gjennomføres innen ett år fra registrering som leder, og helst før du får hovedansvar for gjennomføring av en speidertur.

Sikkerhet på tur

Kurset har fokus på sikkerhet i planlegging og gjennomføring av speiderarrangementer. Du vil få innføring i å vurdere risiko, finne løsninger og håndtere uhell, slik at du blir i stand til å arrangere trygge speiderturer etter prinsippet «tur etter evne».

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp

Dette er et standardkurs i livreddende førstehjelp som arrangeres etter retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd, som NSF er medlem av. Du kan også ta dette kurset i regi av Røde Kors eller andre organisasjoner som har egne sertifiserte instruktører.

Praktisk friluftsliv

Kurset gir deg ferdigheter og kunnskaper som er nødvendige for å kunne ta med speidere på tur - leirslagning, bruk av kniv/øks/sag, natur og kultur, bål og kokeinnretninger, orientering ved hjelp av kart og kompass, sikkerhet og førstehjelp. Kurset gjennomføres som en overnattingstur i telt, gapahuk eller lignende.

Trinn-2 Treningsprogrammet

Trinn 2 bør gjennomføres innen to år etter registrering som leder. og helst før du tar på deg rollen som enhetsleder. Ved bytte av enhet, bør du ta kurset på nytt.

Veiledning

Denne delen av kurset gir deg basiskunnskaper i veiledning, som er en veldig viktig ledelsesform og metode i speiderarbeidet. Du vil få innføring i hva veiledning er og hvorfor den brukes i speideren, og få  prøve deg på praktisk veiledning selv.

Speidermetoden og treningsprogrammet

Denne delen av kurset gir deg innføring i treningsprogrammet og speidermetoden som danner grunnlaget for godt speiderarbeid. Du vil få innføring i treningsprogrammets struktur og hensikt, få kjennskap til hvordan de forskjellige programelementene fungerer, og få en forståelse for bruk av speidermetoden som  et viktig verktøy for lederen.

Egen enhet

Denne delen av kurset gir deg en forståelse for hva det vil si å være leder i den enheten du skal være  leder for, mål for enheten og bruk av speidermetoden i enheten, samt gir deg kjennskap til særpreg, hjelpemidler og rammer som kan brukes i din enhet.

Planlegging i enhet – teori og praksis

Denne delen av kurset gir deg trening i bruk av treningsprogrammet i egen enhet, tips til og øvelse i  planlegging (gjennom teoretisk innføring og praktisk oppgave), og kjennskap til gode hjelpemidler til planleggingen.

Trinn 3 - Praktisk speiderledelse

Trinn 3 kan først gjennomføres etter at Trinn 1 og Trinn 2 er fullført, og bør helst gjennomføres av alle enhetsledere.

Kurset gir deg erfaring med å jobbe i en patrulje, og trening i bruk av veiledning og speidermetoden. Du skal få en dypere forståelse for rollen som leder og verdiene som danner grunnlaget for speiderarbeidet. Kurset gjennomføres som en patruljetur med fokus på bruk av speidermetoden. Alle patruljemedlemmene trenes i veiledning som ledelsesform, og gir andre, og får selv, tilbakemeldinger på egen utvikling. Rollen som patruljefører skifter i patruljen slik at alle opplever å lede, å delta i ledelse og å bli ledet.

Videregående trening i Norges speiderforbund
Den videregående treningen består av Trekløver-Gilwell og Ledertrenerkurset. Trekløver-Gilwell er det høyeste lederkurset, mens Ledertrenerkurset er for ledere som ønsker selv å bidra til ledertreningen i forbundet.

Det finnes også gruppelederkurs for ledere som skal bidra som gruppeleder eller -assistent.

Lese mer om lederutdanningen i Norges speiderforbund ? I tillegg kan du laste ned heftet "Ledelse i NSF" som vil være nyttig verktøy for deg som vil vite mer om speiderledelse.

Se også NSFs brosjyre for deg som lurer på mer om å begynne som speiderleder her .

Bålkurs på Lederløft 2011, bildet er lånt fra NSFs hjemmesider